078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Overlijdensbericht

Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor alle fijne en gelukkige jaren die wij met elkaar hebben gehad, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze fantastische vader en trotse opa

WDAdvising adviseert en ondersteunt bij ruimtelijke ordening en omgevingsrecht

Veranderingen in de publieke ruimte zijn aan vele krachtvelden onderhevig. Er spelen diverse belangen. Eigenaren willen hun investeringen laten renderen, buurtbewoners willen de woon- en leefomgeving mooi en leefbaar houden en het is ook belangrijk dat de natuur wordt beschermd. Er zijn vele wetten en regels om dit proces beheersbaar te houden. Contact met talloze partijen is daarom belangrijk. WDAdvising is als adviesbureau voor ruimtelijke ordening specialist in de publieke en private ruimte. Wij adviseren en ondersteunen bedrijven en particulieren wanneer er veranderingen aanstaande zijn.

Bestemmingsplan en ruimtelijke ordening

Om een bestemmingsplan te schrijven is specialistische kennis en grondig onderzoek nodig. WDAdvising past deze kennis voor diverse opdrachtgevers toe.

Omgevingsvergunning en omgevingsrecht

De omgevingsvergunning bundelt 26 vergunningen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu en water. WDAdvising beoordeelt met u welke vergunningen nodig zijn en helpt u bij het indienen.

Ruimtelijke
onderbouwing

Wanneer bouw- of ontwikkelplannen afwijken van een bestemmingsplan is medewerking van de gemeente essentieel. Een professioneel adviesbureau helpt u bij de afstemming.

Anterieure overeenkomst

Wanneer een project van start gaat, worden er afspraken gemaakt over het verhalen van de kosten door de gemeentelijke overheid alsmede het verhaal bij planschade. WDAdvising stelt deze overeenkomsten op, of beoordeelt ze als derden dat hebben gedaan.

Planschade

Veranderingen in het bestemmingsplan kunnen leiden tot aanpassingen in eigendomswaarde. Dergelijke bijstellingen moeten in kaart worden gebracht. WDAdvising helpt, ook als u zelf planschade lijdt.

Stedelijke planning

WDAdvising draagt bij aan stedenbouwkundige plannen. Startnotities en onderzoeken behoren tot onze werkzaamheden. Ook faciliteren we communicatie tussen betrokkenen.

DE DIENSTEN VAN WDADVISING

 • Opstelling van bestemmingsplannen en andere planfiguren

 • Hulp bij onteigening

 • Planschade en risico-analyses

 • Exploitatie-overeenkomsten

 • Verzorgen van interim management

 • Projectmanagement

 • Capaciteitsondersteuning

 • Vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke aangelegenheden

 • Vergunningaanvraag verzorgen

 • Opstellen bezwaar- en beroepsschriften

 • Detachering

 • Cursussen

Bekijk onze opdrachtgevers

Over ons

WDAdvising uit Dordrecht werkt al ruim 25 jaar als planologisch-adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.

Mr. H.S. (Hennie) Weeda is directeur. Er zijn daarnaast 2 senior-adviseurs, een stedenbouwkundig medewerker en een administratief medewerker in dienst. Als klein adviesbureau zijn we flexibel, klantgericht en allround. Waar nodig huren we externe expertise in. Wij hebben bijvoorbeeld goede contacten voor akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder, voor bodem en partners voor het verzamelen van gegevens omtrent de natuurwetgeving. Ook voor de invulling van stedenbouwkundige vraagstukken maken wij gebruik van externe bureaus. Wij blijven daarbij altijd uw aanspreekpunt.

Neem direct contact op

Meer dan een juridisch planologisch adviesbureau

Wij zijn zowel procesfacilitators als bewakers van de betrokken belangen en de aansluiting bij de wet. Onze medewerkers denken strategisch mee, en kijken daarbij voorbij de grenzen van het eigen werkveld. Omdat wij ervaring hebben met de begeleiding van diverse stedenbouwkundige projecten, zijn we hier goed in.

Een realistische prognose van een adviesbureau in ruimtelijke ordening

Verwachten wij vanuit onze expertise dat met een specifiek plan niet zal worden ingestemd, dan melden wij dit direct. Het is immers zonde om tijd, geld en energie te steken in een kansloos project. Zien we wel kans op succes, dan gaan we daar 100% voor. Ook dan blijven we realistisch, en geven we in elk stadium aan waar u qua kosten en qua proces aan toe bent.

Ervaring en betrokkenheid in ruimtelijke ordening

Onze adviseurs hebben ervaring opgedaan bij adviesbureaus en in de gemeentelijke praktijk. Wij zorgen ervoor dat de planprocessen en procedures soepel worden doorlopen. Sommigen van ons werken nu nog bij overheden. Dit vergemakkelijkt de haalbaarheidsanalyse.

wdadvising, ook voor Detachering 

Heeft u door ziekte of vertrek een tekort aan personeel, of heeft u tijdelijk extra krachten nodig? WDAdvising heeft professionele medewerkers in dienst en opereert in een hecht netwerk dat u op detacheringsbasis kan helpen. Ook als u een projectleider nodig heeft.

Wilt u meer weten?.

Neem contact op

Incompany cursussen ruimtelijke ordening

WDAdvising werkt al lange tijd in deze branche en deelt graag haar kennis. 


Via incompany cursussen praten onze medewerkers uw personeel graag bij over de laatste ontwikkelingen. 


Bent u daarin geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op