078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Maak gebruik van WDAdvising
als intermediair bij het sluiten van een anterieure overeenkomst

Bij initiatieven voor de realisering van gebouwen of wijziging van functies moet de gemeente op grond van de wet haar kosten verhalen om medewerking te verlenen aan de benodigde procedures. Misschien moet er gecompenseerd worden voor recreatie, groen of infrastructuur. Wie er voor deze kosten aansprakelijk is en voor welke bedragen, wordt vooraf bepaald in een anterieure overeenkomst. Er is daarin onderhandelingsruimte, dus het verdient de aanbeveling om hier een professionele onderhandelaar bij te hebben. WDAdvising staat bedrijven en particulieren hierin bij.

Een onderhandelingspartner voor beter resultaat

WDAdvising helpt bij diverse zaken rondom de anterieure overeenkomst.

  • Wij stellen de anterieure overeenkomst op.
  • We beoordelen anterieure overeenkomsten van derden.
  • We beoordelen de kostenbijdrage, zoals geëist door de gemeente

U laten bijstaan door een professionele partij helpt u om een realistische overeenkomst te krijgen. U versterkt uw onderhandelingspositie. Ook als het gaat om een relatief klein plan zoals de bouw van een huis.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?