078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Diverse diensten in ruimtelijke ordening,
landelijk uitgevoerd

WDAdvising is een ervaren expert in alles wat met bestemmingsplannen te maken heeft. Deze plannen zijn onderhevig aan diverse maatschappelijke krachten. Grondeigenaren zien de waarde graag stijgen, de natuur dient gewaarborgd te worden en bewoners hebben ook belangen bij hun woon- en leefomgeving. Deze dienen allemaal zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Dat is de kern van het werk van WDAdvising. Uiteraard nemen we daarbij de rechten en plichten van de diverse belanghebbenden in acht. We doen dit zowel voor bedrijven, als voor particulieren.

Bestemmingsplannen voor alle opdrachtgevers

WDAdvising maakt bestemmingsplannen voor verschillende opdrachtgevers. Voor ontwikkelaars en woningbouwcorporaties zijn dat veelal ontwikkelprojecten. Gemeentes nemen ook ontwikkelprojecten af, maar zij vragen ons ook om actualiseringsplannen. Bij particulieren gaat het veelal over kleinschaligere planning, zoals die voor een nieuw huis of een schuur. We adviseren u over de meest geschikte methodiek, doen het noodzakelijke onderzoek en stellen het plan op. Gemeenten hebben steeds meer een faciliterende rol, zodat initiatiefnemers zelf de bestemmingsplannen moeten laten maken. 

WDAdvising adviseert desgewenst over ingekomen reacties en zienswijzen. Wij stellen dan ook het raadsvoorstel- of besluit op. Daarnaast vertegenwoordigt WDAdvising u bij de bestuursrechter van de rechtbank en/of  Raad van State.

Ruimtelijke Ordening 2.0

De bestemmingsplannen worden digitaal opgesteld, conform de landelijke standaarden, IMRO2012 en SVBP2012. We maken daarbij een dataset. De kennis en de apparatuur hiervoor hebben we in eigen huis. We leveren vervolgens de dataset van de gemeente aan www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u een offerte aanvragen?