078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Diverse diensten in ruimtelijke ordening,
landelijk uitgevoerd

Nederland is dichtbevolkt en bijna elke vierkante meter grondgebied dient meerdere doelen. Omgevingsrecht omvat alle wetten en regels die onze fysieke omgeving vormgeven en in stand houden. Deze regels veranderen regelmatig. 


Wilt u dus als bedrijf of particulier een omgevingsvergunning aanvragen? Bespreek deze dan van te voren met WDAdvising. Wij zijn experts, en helpen u graag.

Omgevingswet

Binnenkort, vermoedelijk in 2021, treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet integreert 26 vergunningen voor veranderingen in de publieke ruimte en de verdere fysieke leefomgeving. Bouw, milieu, waterbeheer, natuur, monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Het maakt het systeem soepeler, maar er zullen nog veel complexiteiten zijn. WDAdvising volgt de ontwikkelingen rond de Omgevingswet op de voet, en zal er klaar voor zijn als de wet wordt ingevoerd.

Specifieke taken van WDAdvising uit Dordrecht

  • Het verzamelen van de benodigde informatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.
  • Het indienen van een aanvraag watervergunning of het doen van een melding bij Hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat
  • Het zo nodig vertegenwoordigen bij de gemeente, de rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Het verrichten van de noodzakelijke communicatie met de bevoegde instanties.

WDAdvising kan direct beoordelen of een plan kans van slagen heeft. Leg uw idee daarom eens aan ons voor. Misschien hebben we tips ter verbetering, waarmee uw plan meer kans maakt om door de screening te komen. Maar het kan ook zijn dat we u om gegronde redenen afraden om energie in uw project te steken, als dat bij voorbaat als onhaalbaar moet worden beschouwd. Ben u geïnteresseerd in onze service?

Mogelijkheden en onmogelijkheden in de omgeving

Neem contact met ons op