078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

De juiste communicatie rond planschade met WDAdvising

Een planschaderisicoanalyse is een belangrijk onderdeel van de planning van een project. U wilt en moet van te voren goed in kaart brengen welke invloed uw project op de waarde van de omliggende omgeving gaat hebben. En wat de risico’s zijn. WDAdvising helpt u daarbij. Wij staan u daarnaast in raad en daad bij wanneer u met planschade te maken heeft. regelmatig. 


Voor verschillende partijen worden verschillende eisen gesteld aan de planschaderisico-analyse. WDAdvising houdt de ontwikkeling in de wet- en regelgeving voortdurend voor u in de gaten. Zo kunnen wij u uitstekend bijstaan. Wij zijn betrokken bij planschaderisicoanalyses voor: 

• gemeenten
• projectontwikkelaars
• particuliere opdrachtgevers

Omgevingswet

Binnenkort, vermoedelijk in 2018, treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet integreert 26 vergunningen voor veranderingen in de publieke ruimte en de verdere fysieke leefomgeving. Bouw, milieu, waterbeheer, natuur, monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Het maakt het systeem soepeler, maar er zullen nog veel complexiteiten zijn. WDAdvising volgt de ontwikkelingen rond de omgevingswet op de voet, en zal er klaar voor zijn als de wet wordt ingevoerd.

Beoordeling van een adviseur

Adviesbureau voor ruimtelijke ordening WDAdvising helpt u als bedrijf of particulier bij:

  • het opstellen van een planschaderisicoanalyse
  • het beoordelen van de mogelijkheden tot planschade,
  • het begeleiden van de procedure bij een planschadeverzoek,
  • het zo nodig vertegenwoordigen bij de gemeente, de rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
  • het verrichten van de noodzakelijke communicatie tussen opdrachtgever en overheid.

Heeft u vragen?