078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Mismatch met het bestemmingsplan samen oplossen

Is uw bouwvoornemen in strijd met het bestemmingsplan, dan is het belangrijk dat de gemeente bereid is om mee te werken. Is dit het geval, dan zoekt WDAdvising met u naar de beste mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Is er sprake van een afwijkingsprocedure waarvoor een ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld? Dan doen wij dat voor u. Eventuele onderzoeken die daar bij horen coördineren we, en we geven de resultaten door aan de gemeente.

Wat doet WDAdvising voor u bij afwijking van het bestemmingsplan?

Het is in dit geval belangrijk dat er helder en proactief met de gemeente wordt gecommuniceerd, en dat de plannen overtuigend zijn. 

Wij:

  • bepalen welk instrument nodig is in overleg met de gemeente, 
  • stellen de ruimtelijke onderbouwing op,
  • begeleiden de onderzoeken die horen bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing,
  • vertegenwoordigen u zo nodig bij de gemeente, de rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • en verrichten de noodzakelijke communicatie tussen opdrachtgever en overheid.

Ook stellen wij de bijbehorende dataset op, die we verstrekken aan het publiek via www.ruimtelijkeplannen.nl

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing is een officieel juridisch document dat valt onder de uitgebreide procedure van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Het bestaat uit een plantekening en een stedenbouwkundige beschrijving van het in te dienen plan. Daarbij komen zaken als haalbaarheid ook aan de orde. Een vakkundige adviseur van WDAdvising helpt u graag om dit zo in te vullen dat een beoordelaar er minimaal werk aan heeft.

Neem contact op