078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Projecten en opdrachtgevers van ons adviesbureau in ruimtelijke ordening

Waar gebouwd gaat worden, gelden vele wetten en belangen. Dat levert complexe interacties op, waar met zorg naar moet worden gekeken. Lees hier enkele voorbeelden van projecten die WDAdvising eerder uitvoerde. Dan krijgt u een beeld van de diversiteit van ons kunnen.

De opdrachtgevers van adviesbureau WDAdvising

WDAdvising uit Dordrecht werkt voor verschillende opdrachtgevers door heel Nederland

Denk aan:

  • Gemeenten

  • Ontwikkelaars

  • Bedrijven

  • Corporaties

  • Particulieren

De werkzaamheden zijn erg divers en daardoor heel verschillend in de tijdsbesteding. Een opdracht voor een gemeente is totaal anders dan wanneer er gewerkt wordt voor een particuliere klant. Bij WDAdvising beschikken we over de ervaring om in alle situaties dienstbaar te zijn.

Recensies van onze klanten

" Wij werken als Green al een aantal jaren samen met WDAdvising en tot groot genoegen. Wij hebben veel respect voor de wijze waarop zij de problemen aanpakken en op een praktische wijze zoeken naar oplossingen. Dat doen zij op grond van ruime ervaring in de omgang met de overheden. Zij spreken de taal en kennen de weg. 


Ook investeren zij veel tijd in de voorbereiding van projecten door het creëren van een groot maatschappelijk draagvlak om in een later stadium tijd te winnen in de procedures. Zij zullen altijd proberen uit de juridische procedures te blijven. Dat klinkt raar voor een juridisch adviseur, maar wat ik zeg, zij zoeken altijd naar de oplossingen door Goed overleg met overheid en andere belanghebbenden.

Aart Jan Verdoold, directeur Green Real Estate

Hennie Weeda ken ik al heel lang, stamt nog uit de bureaux Wissing tijd. Hennie ging in 1991 voor zichzelf beginnen en ik heb zelf in die tijd ook een switch gemaakt. Heb op een gegeven moment Hennie gebeld omdat het hier in Spijkenisse nodig was om met enige voortvarendheid een aantal bestemmingsplannen te realiseren voor het project De Elementen in Spijkenisse. Het weerzien was leuk, oude verhalen opgehaald en gewoon weer afspraken gemaakt wanneer er begonnen kon worden! Jan Hoogwerf treedt op als projectleider en planjurist namens WDAdvising en is inmiddels een gezien persoon hier in het Elementhuis. De enorme ervaring van Jan en vooral ook zijn nuchterheid hebben er inmiddels voor gezorgd dat onlangs het bestemmingsplan De Dijk en Het Land onherroepelijk is verklaard. Dat is gezien de complexiteit van dit plan een prestatie.

Nu zijn de andere twee plannen aan de beurt rondom De Haven, ook weer complex, maar het vertrouwen is er dat er met de steeds maar veranderende wetgeving en de moeilijke marktsituatie, het wederom gaat lukken om deze bestemmingsplannen vigerend te krijgen. Ik zie, namens het hele Elemententeam, nog een lange en betrouwbare relatie in het vooruitzicht met WDAdvising!

Klaas Boonstra, stedenbouwkundige gemeente Spijkenisse

In mijn vorige werkkring heb ik al diverse keren met WDAdvising samengewerkt. In mijn huidige werkkring heb ik Hennie Weeda gevraagd ons te adviseren in verband met een anterieure overeenkomst en de opstelling van te verhalen kosten door de gemeente bij een project dat wij begeleiden. Mede door zijn tussenkomst hebben wij voor onze opdrachtgever een groot bedrag bespaard in het kader van het kostenverhaal."

Teus Oskam, directeur van Dynamivast B.V. en Estea

" De heer H. Weeda is vanaf maart 2003 projectleider van het project Havengebied Sint-Annaland. De Structuurvisie was door de raad vastgesteld en aan dhr. Weeda de schone taak om de 14 kleine en grote deelprojecten tot stand te gaan brengen.


Inmiddels is er veel gerealiseerd, er is een fraai chaletpark gebouwd; de jachthaven is uitgebreid met behulp van een Europese (Maya) subsidie die door dhr. Weeda binnengebracht is. Daarnaast zijn er onder zijn bezielende leiding ambitieuze woningbouwplannen voor verschillende doelgroepen ontwikkeld die binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaan worden. Tevens is door de heer Weeda een nieuwe Europese subsidie binnengehaald om een fraaie boulevard langs de jachthaven en een zeer gebruikersvriendelijke én fraai vormgegeven trap met lasverbinding tussen dorp en haven te realiseren.

Wij hebben de heer Weeda leren kennen als een sterke persoonlijkheid die met een onverwoestbaar optimisme de verschillende projecten letterlijk en figuurlijk vooruit heeft getrokken, ook als anderen in de verschillende fasen van een project wat minder vaart wilden maken. Zijn niet-aflatende gedrevenheid en fenomenaal geheugen zijn daarbij zijn sterkste troeven.

Yvonne Gerritsma, sectordirecteur gemeente Tholen

" WDAdvising is eigenlijk ons “geweten” op het gebied van ruimtelijke ordening. In de projectontwikkeling zijn er vele valkuilen, mede op juridisch gebied. Zij weten ons daarvoor te behoeden. Zo werken we al vele jaren samen en dat gaat erg goed, omdat we respect voor elkaar hebben. We overleggen regelmatig en dan is WDAdvising echt mijn gesprekspartner.

J.P. Bouter, directeur Bogor Projectontwikkeling BV

"Onze eerste samenwerking met Hennie Weeda van WDAdvising dateert al van een aantal jaren geleden. Na enkele jaren van relatieve stilte hebben wij vorig jaar opnieuw de contacten aangehaald in verband met een aantal grootschalige projecten, waarbij wij de specifieke kennis en ervaring van Hennie Weeda goed konden gebruiken. Met name zijn kennis en vooral ervaring, maar nog meer in het bijzonder zijn vaardigheid om op een goede manier te communiceren met de gemeente heeft ons weer doen besluiten met WDAdvising samen te werken. Het grote voordeel van WDAdvising zijn de korte communicatielijnen en de capaciteit om het hele ruimtelijk spectrum van bestemmingsplan tot dataset te beslaan."


Huibert Kralt, directeur De Raad Vastgoed Katwijk

De partners van WDAdvising

WDAdvising maakt waar nodig gebruik van haar uitgebreide netwerk. Dat kan gaan over een stedenbouwkundig bureau, een architectenbureau, een bureau voor landschapsarchitectuur, een bouwkundig bureau, projectontwikkeling, het doen van onderzoek naar flora en fauna, geluidonderzoeken, onderzoeken luchtkwaliteit, waardebepaling in kader van planschade en andere partners. U heeft er geen omkijken naar, want WDAdvising regelt het allemaal voor u. Onderstaand enkele bedrijven uit ons netwerk.

 GREEN REAL ESTATE

GREEN Real Estate B.V. richt zich op de ontwikkeling, aankoop en het management van vastgoed.

 De Vries en Verburg 

De Vries en Verburg verenigt bedrijven die samenwerken aan de realisatie van uw vastgoed. De groep belegt in onroerend goed, ontwikkelt vastgoedprojecten en verzorgt de bouw, inclusief service en onderhoud

 Efficiënt BouwBedrijf

Bouwbedrijf De Vries en Verburg is actief in woningbouw en utiliteitsbouw. Het bedrijf ontwikkelt en realiseert zeer diverse bouwprojecten: van appartementencomplexen en zorg- en welzijnsinstellingen tot bedrijfshallen en kantoren. Zowel in nieuwbouw, revitalisatie als onderhoud.

 STEGENGA-STEDENBOUW

Dit bureau houdt zich bezig met stedenbouwkundig ontwerp en ontwerponderzoek op diverse schaalniveaus en in verschillende stadia van planvorming. Ook stelt het beeldkwaliteitplannen op en biedt het de bijbehorende stedenbouwkundige begeleiding.

 KOLPA ARCHITECTEN

Kolpa Architecten is werkzaam op het gebied van stedenbouw en architectuur. Het bedrijf levert producten waarbij deze disciplines naadloos in elkaar overgaan.

 BOSCH SLABBERS, LANDSCHAPSARCHITECTEN

Bosch Slabbers tekent voor de buitenruimte, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Het ontwerpt daarbij op alle schaalniveaus; van tuin tot landschap, van dorp tot stad.

 EGM-ARCHITECTEN

EGM-architecten is een integraal werkend architectenbureau met alle disciplines in huis. Van stedenbouw tot interieur, van kostendeskundige tot Breeam-experts.

 KUIPER & BURGER

Kuiper &
Burger helpt bedrijven bij het verkrijgen van vergunningen voor
nieuwe bedrijfsactiviteiten en het veranderen van bestaande
bedrijfsactiviteiten. Ze doen dat in een omgeving waarin het
vergunningentraject van groot belang is. De omstandigheden zijn hier complex
als het gaat om milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

De projecten van WDAdvising in ruimtelijke ordening

Wij hebben goede contacten op gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw;

Nieuw bestemmingsplan grootschalige stedelijke ontwikkeling Zoetermeer


Langs de A12 aan de stadzijde naast de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer, moest volgens de Entreevisie van Zoetermeer een en ander verbeteren. Er wordt nu onder meer een complex gerealiseerd van circa 75.000 m2. Dit bouwproject omvat leisure, winkels, horeca en vele woon- gelegenheden. WDAdvising stelde in nauwe samenwerking met de gemeente en ontwikkelaar De Raad Vastgoed een bestemmingsplan op.

Opstellen zienswijze bestemmingsplan Feyenoord City


In opdracht van de Van Herk Groep, eigenaar van gronden en

gebouwen in het gebied ten noorden van de huidige Kuip, is binnen de termijn
van ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze opgesteld tegen de ontwikkeling van Feyenoord City, waarvan de realisering van een nieuw stadion als vervanging van de huidige Kuip een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Insteek van de zienswijze is het moderniseren van de huidige Kuip en een
gebiedsontwikkeling als Feyenoord City realiseren tegen een lager kostenbedrag
dan waarvan in het ontwerp-bestemmingsplan wordt uitgegaan. Daarnaast zou sprake zijn van een verbetering van het budget voor het aantrekken van nieuwe spelers voor de BVO Feyenoord.

Een bestemmingplan is bepalend voor wat de regels zijn op een bepaalde locatie;

Uitwerking de Haven – Veerweg, Spijkenisse, gemeente Nissewaard


In opdracht van de gemeente Nissewaard is WDAdvising bezig met de uitwerking van het gebied De Haven-Veerweg. Dit houdt in dat wij als adviesbureau ruimtelijke planning het uitwerkingsplan opstellen en participeren in het planteam. Gezamenlijk vinden we oplossingen voor milieuaspecten zoals geluid.

Afronden landgoed Bentwoud in opdracht van Green Real Estate


Als ‘preferred supplier’ heeft WDAdvising in opdracht van Green Real Estate meegewerkt aan de totstandkoming van landgoed Bentwoud. Het landgoed is een duurzaamheidsproject, waarbij gebruik is gemaakt van diverse vormen van duurzaamheid, zoals hergebruik van grond. WDAdvising was procesmanager bij de totstandkoming van het project, en leidde de planologische procedure. Het landgoed voldoet aan alle eisen van de Natuurschoonwet

Herontwikkeling bestaande camping in Landal Green Parks aan de Reeuwijkse Plassen


Eveneens in opdracht van Green Real Estate, was WDAdvising betrokken bij de herontwikkeling van een bestaande camping in Reeuwijk. In december 2016 is de eerste fase van het nieuwe Landal Green Parks de Reeuwijkse Plassen geopend. De tweede en derde fase worden nog gerealiseerd. Een reportage over dit project werd uitgezonden op LifestyleXperience op RTL4. Hennie Weeda, directeur van WDAdvising, geeft daar uitleg over de activiteiten van WDAdvising.

Advisering kostenverhaal woningen Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas


Projectontwikkelaar Dynamivast uit Ede vroeg WDAdvising advies en begeleiding. Voor de realisering van circa 40 woningen in de gemeente Zuidplas is door de gemeente een opstelling gemaakt in het kader van kostverhaal. Ook moest de anterieure overeenkomst worden beoordeeld en aangevuld. Door de gedegen kennis en scherpe communicatie van WDAdvising met de gemeente, heeft dit de opdrachtgever vele duizenden euro’s bespaard

Gebiedsontwikkeling Havengebied Sint-Annaland, gemeente Tholen


Adviesbureau WDAdvising was gedurende een periode van 9 jaar gebiedsmanager van het project Havengebied Sint-Annaland. De opdrachtgever was de gemeente Tholen. In dit project droeg WDAdvising bij aan de realisering van woningbouw van circa 300 woningen bij de kern van Sint-Annaland. Het project moest de haven en het dorp weer verbinden. Delen van het project ontvingen Europese subsidies. WDAdvising bemiddelde hierin tussen de belanghebbende partijen, en nam de organisatie op zich. Het project is inmiddels gefaseerd in ontwikkeling.

OPSTELLEN BESTEMMINGSPLAN RECREATIEPARK WULPDAL, SINT-MAARTENSDIJK, GEMEENTE THOLEN

In opdracht van PM Bouwadvies uit Halsteren stelde WDAdvising in samenwerking met Roos Vastgoed & Ontwikkeling uit Sommelsdijk een bestemmingsplan op voor een recreatiepark in de kern Sint-Maartensdijk. Dit plan is in uitvoering.

Herziening bestemmingsplan Distripark gemeente Waddinxveen


WDAdvising stelde in 2009 het geldende bestemmingsplan voor bedrijventerrein Distripark op. Het terrein is volledig uitgegeven en in hoofdzaak in gebruik bij bedrijven in de transport- en distributiesector, waaronder Dachser Intelligent Logistics. Dit bedrijf heeft dringend behoefte aan mogelijkheden voor uitbreiding nabij de huidige locatie op het Distripark. Door de aanleg van de Moordrechtboog is westelijk een restgebied ontstaan waar een bedrijfsbestemming voor de hand ligt. Door verplaatsing van het bedrijf P. van ’t Wout Funderingstechnieken, momenteel gevestigd aan de Exportweg, komt een terrein van ca. 27.000 m2 vrij. Hier kan Dachser haar uitbreidingswens realiseren. WDAdvising biedt daarvoor momenteel advies.